Общи Условия

Уважаеми  клиенти,

Приканваме Ви внимателно да се запознаете с Общите Условията за ползване на нашия онлайн магазин www.chantale.eu. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между собственика на интернет магазин chantale.eu – търговско дружество „Матееви 1417“ ЕООД, с потребителите на chantale.eu.

І. Обща информация

1.1. Информация за доставчика съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите
Наименование: „Матееви 1417“ ЕООД

Седалище и адрес на управление : гр. Пловдив, ул.Михалаки Георгиев 28
Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. Михалаки Георгиев 28, email: office@chantale.eu, тел. 0878457273
Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията – ЕИК: 205120123

1.2. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия и с кликването върху който и да е линк, бутон, картинка или приложение, разположени на сайта www.chantale.eu потребителят изрично и безусловно се съгласява с тях.
1.3. Матееви 1417 ЕООД си запазва правото да променя дизайна на www.chantale.eu, неговото съдържание и настоящите Общи условия по всяко време,без предварително предизвестяване. Промените стават валидни в момента на тяхното изпълнение/публикуване на www.chantale.eu. Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт.

 1. Дефиниции

2.1. Електронен магазин- е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за избор на метод за плащане

2.2. Продавач – физическо или юридическо лице, което продава своите стоки чрез електронен магазин Chantale.eu

2.3. Клиент или потребител  – всяко физическо или юридическо лице , което използва сайта на Chantale.eu по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

2.4. Потребител с регистрация” е всяко лице, което е извършило указани от Chantale.eu действия, в резултат на които се включва в базата данни на сайта и може да прави проверка на историята на поръчките си и  др. в www.chantale.eu

2.5. Потребителски профил е обособена част от Сайта, съдържаща информация за Клиента, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от www.chantale.eu. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил осигурява на Клиента възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови заявки за закупуване на стоки от виртуалния магазин, възможност за отказ от получаване на информационен бюлетин и др.

2.6. Любими – раздел в акаунта, който позволява на потребителя да създаде свои списъци с любими продукти.

2.7. Поръчка е заявката направената от Потребителя към електронния магазин за покупка на една или повече стоки. Направената поръчка се потвърждава от търговеца по телефона или с имейл, след което се изпраща с куриерска фирма до посочения от клиента адрес.

2.8. Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

2.9. Продажна цена е обявената под всеки артикул цена за брой в български лева, включваща данък добавена стойност.

2.10. Промоции – всяко търговско съобщение, целящо привличне на вниманието върху  определени продукти , които се предлагат в ограничени наличности, с намалени цени, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

2.11. Договор за продажба от разстояние е всеки договор сключен между Търговеца и Потребителя, при което от датата на заявката до получаването и двете страни не са във физически контакт помежду си. Всяка отделно направена поръчка е отделен договор от разстояние. Попълването  на формуляра за заявка от Клиента се счита за изрично негово писмено съгласие с този договор и с настоящите общи условия.

2.12. Куриер е търговец или лице, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

2.13. Бюлетин ( Newsletter ) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача стоки и промоции, изпращан по електронна поща, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.

2.13. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им, което се предоставя от производителя.

III. Права и задължения на доставчика

3.1 Chantale.eu се задължава:

 • да посочи основните храктеристики на стоките, които предлага
 • да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 4 работни дни.
 • да достави в срока указан в информацията за доставка на стоки заявената за покупка стока;
 • да проверява за техническа изправност всеки продукт, преди изпращането му (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);
 • да гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани) и подходяща за доставка опаковка, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.

3.2 Chantale.eu има право

 • да откаже да изпълни направената от клиента поръчка, за което следва да уведоми клиента по телефон или електронен път
 • да изпраща търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и/или реклами относно свои собствени стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по различни въпроси, да провежда анкети и др. В тези случаи Доставчикът се задължава ясно и недвусмислено да осигури разпознаването на съобщението като търговско по смисъла на чл. 5 от Закона за електронната търговия;
 • да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително към сайтове, непопадащи в контрола на Доставчика.
 1. IV. Права и задължения на купувача

4.1 Клиентът се задължава:

 • да посочи трите си имена, точен адрес на доставка, актуален телефон за връзка и верен електронен адрес.
 • да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки
 • да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки

5.1 Клиентът има право

 • на достъп и корекция на въведените от него лични данни
 • да се информира за състоянието на своята Поръчка по всяко време през работното време на магазина, което е: от понеделник до петък: 09:00 до 19:00 часа. В съботните, неделните дни и официалните почивни дни могат да се правят само заявки, но те ще бъдат обработени в първия работен ден след почивния.
 • на отказ и връщане на заявените за закупуване стоки в следните случаи:

а) при разминаване между поръчаната и доставената стока

б) при недостатъци, които не са могли да бъдат установени в момента на доставката, Клиентът може да поиска замяната на закупената от него стока в срок до 48 часа от извършване на доставката;

в) позовавайки се на чл.55 от ЗЗП-  Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката от потребителя.

 

Ако клиентът откаже получаването на стоката поради неоснователни  причини, които не са изброени по-горе, то Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката до адреса Търговеца.

 1. . Рекламации

Рекламация може да се предяви писмено на посочения имейл адрес: info@chantale.eu или потелефон на 0878457273.

Според Закона за защита на потребителите (ЗЗП), стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в интернет, може да бъде върната в рамките на до 14 дни след покупката, без изрични основания за това, като състоянието на стоката трябва да бъде същото, като в момента на предаването й от магазина на клиента (включително ненарушената опаковка).

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, потребителят има право да предяви рекламация, която може да бъде удовлетворена по един от следните начини:

 • извършване на ремонт на стоката
 • замяна на стоката с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
 • възстановяване на сумата за закупен артикул, като това става след приемане на стоката от наша страна и след като се уверим нейната цялост. Връщането на сумата става само по банков път в рамките на 14 дни от датата на получаване на върнатия продукт.

Транспортните разходи по връщането на стоката се поемат от купувача, освен ако замяната не е по вина на електронния магазин.


Формуляр за упражняване правото на отказ от договор и връщане на стоки

До фирма „Матееви 1417“ ЕООД

С адрес: гр. Пловдив, ул. Михалаки георгиев 28; ЕИК: 205120123

Тел: 0878457273

Е-mail: info@chantale.eu

С настоящото ви уведомявам, че се отказвам  от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

/описание на продукта/

Причина за връщане:………………………………………………………………………………………………..

Стоката е поръчана на:………………………………..

Стоката е получена на:………………………………..

/посочва се датата на получаване от потребителя/

Адрес на получаване / Офис на Спиди: ………………………………………………………………………………..

Име и фамилия на Потребителя: ……………………………………………………………………………………….

Банкова сметка /IBAN/:…………………………………………………………………………………………………….

Титуляр на Сметката:………………………………………………………………………………………………………

Банка:…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Подпис на потребителя: …………………………………            Дата на потребителя:………………………

/само в случай, че формулярът е на хартия/


 

Изпратени пратки за плащане с наложен платеж няма да бъдат приемани!

 

В случай на връщане или замяна, потребителят трява да изпрати стоката/стоките до адрес:

гр. Пловдив

Офис Спиди – Слънчеи Лъчи /752/; ул. Михалаки Георгиев 38

За chantale.eu – +359 8784572773

 1. Ценова политика

Посочените на сайта цени за стоките са крайни цени в лева и с включен ДДС. Chantale.eu има право да променя цените по свое усмотрение по всяко време и без да уведомява предварително потребителите. Потребителят заплаща цената, която е била актуална по време на сключване на договора.

 

VII. Поръчка и плащания

Клиентът попълва предоставената електронна форма за заявка за закупуване на стоки, след изрично изразено съгласие с настоящите Общи условия, както и въвеждане на валидни потребителско име и парола, точно придържайки се към указаните технически стъпки по сключването на договора.
Техническите стъпки включват следните последователно осъществявани операции:
1) Определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на съответния бутон, обозначен срещу стоката;
2) Преглед на въведената информация относно желаната стока и посочените данни за Клиента с възможност за нанасяне на корекции;
3) Oбвързващо потвърждаване на направената заявка.

При посочени неверени данни или неточен адрес за доставка и/или телефон за контакт, заявката се счита за невалидна и Доставчикът не е обвързан от задължение за изпълнение на заявката.

Плащането на стоките се извършва с наложен платеж, който се  заплаща  на куриера при получаване на стоката, като таксата за доставка не е калкулирана в цената на стоката.

VIII. Доставка

 1. Доставки се извършват само на територията на Република България.
 2. Доставка се осъществява само след успешно регистриране на поръчка. Всички доставки регистрирани в системата на eu  се извършват от куриерска фирма Спиди АД, на посочен от клиента адрес или офис на Спиди АД.
 3. Транспортните разходи се заплащат от клиента, като сумата зависи от теглото и стойността на наложения платеж.. При покупка на стойност над 50.00лв. доставката е безплатна за цялата територия на България, но при връщане на такава покупка от сумата за възстановяване се приспадат разходите за доставка.

За информация: Цената на обикновена доставка до офис на Спиди АД е на стойност между 3,35лв. и 3,75лв., а цената на доставката до избран от клиента адрес е на стойност приблизително 6,00лв. При пратки с по-голям обем цената на доставка се оскъпява. След като попълните адреса си на страницата за финализиране на поръчка, цената на доставка се калкулира автоматично и можете да я видите.

 1. Стоките се доставят в срок от 3 /три/ работни дни от момента на потвърждаване на поръчката по имейл (Chantale.eu не носи отговорност, ако Клиентът не получи този имейл) или телефон (само ако е необходимо уточняване на детайли по поръчката). Часовете за доставка са определени от куриерска фирма Спиди АД ,като графикът може да видите тук: https://www.speedy.bg/bg/serving-schedule
 2. Ако Клиентът не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на Спиди АД, за да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

 1. При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
 2. Когато продавачът не може да изпълни задълженията си по сключения договор поради това, че е изчерпал количествата на поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми Клиента и да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
 3. Chantale.eu по никакъв начин не носи отговорност за повреди и загуба на стоката, причинени при транспортиране на стоката. Това е отговорност на конкретната транспортна фирма или лицето, което транспортира стоката. За тази цел Клиентът или упълномощено от него лице, което получава покупката е длъжен при приемане на стоката да направи старателен оглед и да реагира своевременно, както и да уведоми Търговеца за възникналите  проблеми. Chantale.eu не носи отговорност и в случай на закъснение на доставката по вина на куриерската фирмата или лицето, което извършва доставката.

 

IX Ограничение на отговорността

 1. eu не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които сайтът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет, вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни и в предоставянето на услугите извън контрола на сайта.
 2. eu, доставчиците му и трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, включително, но не само щети от пропуснати ползи и други, произтекли от употребата или невъзможността за употреба на този сайт.
 3. Стоките, които са показани в нашия онлайн магазин са обект на продажба и са описани по категории. eu не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикуваната на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост.
 4. eu не носи отговорност за възможни разлики в цветовете и шарката на закупените стоки, дължащи се на разлики в цвета, шарката и материята на някои партиди стоки. Разлика в цветовете също е възможна, поради специфики на екраните на компютрите и устройствата, които показват уеб сайта. Заявяването за закупуване на стока се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно описанието на стоката и възможните разминавания. Описанията на продуктите са единствено с информационна цел, за да обогатят представите ви по време на пазаруване. Въпреки, че те са базирани на информация, подадена от производителите, ние препоръчваме винаги да четете етикетите и информацията на опаковката преди да използвате продукта. Имайте предвид, че продуктите и тяхното съдържание, подлежат на промяна. Фирмата ни не може да поема отговорност за неточна информация.

 

 1. X. Арбитраж
  Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд съобразно българското законодателство.